About Us

วงดนตรีมากมายที่สร้างสรรผลงาน สิ่งต่างๆที่ทำให้นักดนตรีเชื้อเชิญ การเข้ามาสู่การก่อตั้ง Hall เพื่อร่วมเล่นบรรเลงบทเพลงของวงดนตรี ชั้นนำของโลก ในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง ในสิ่งที่เติมเต็มชีวิตและความสุขให้กับผู้คนมากมาย นี่แหละความเป็นตัวตนของเราได้อย่างดีที่สุด