จัตุรัสแดง กับ St. Basil’s จากความโหดร้ายกลายเป็นสถานที่เที่ยว สัญลักษณ์มหาอำนาจแห่งรัสเซีย

RED SQUARE

จัตุรัสแดง หรือ Red Square เป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Moscow ของประเทศรัสเซีย ประวัติความเป็นมาในอดีตจัตุรัสแห่งนี้เคยเป็นตลาดมาก่อน จนกระทั่งกลายมาเป็นสถานที่สวนสนามของกองทัพ เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในสมัยสหภาพโซเวียตเจริญรุ่งเรือง และปัจจุบันเปิดเป็นลานกว้างสาธารณะ ให้นักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่น ถ่ายรูป และพบปะสังสรรค์กัน ใกล้ๆ กับจัตุรัสแดงนี้มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง และหนึ่งในนั้น คือ มหาวิหาร St. Basil’s อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อันมีเอกลักษณ์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุง Moscow มีลักษณะเป็นโดมกลมทรงหัวหอม มีสีสันสวยสดใส ตั้งตรงตระหง่านอย่างสวยสง่า โดยตั้งขนาบข้างด้วยกำแพง Kremlin ชวนดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาเยือนจัตุรัสแดง แล้วจะต้องเดินมาถ่ายรูปเก็บความทรงจำกับมหาวิหารแห่งนี้ รวมทั้งศึกษาความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สำคัญนี้ด้วย เพื่อดื่มด่ำและลงลึกความเป็นรัสเซียอย่างแท้จริง

มหาวิหาร St. Basil’s สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 Ivan the Terrible เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ในการรบชนะกองทัพซึ่งมีความโหดอีกกองทัพหนึ่งของโลก ‘ Mongol ’ ณ เมือง Kazan ในปี ค.ศ. 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มาอย่างยาวนานหลายร้อยปี มหาวิหาร St. Basil’s ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก นาม Postnik Yakovlev นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 Ivan the Terrible ทรงพอพระทัยในความสวยงามของ St. Basil’s มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ด้วยการควักดวงตาทั้ง 2 ออกจนเขากลายเป็นคนตาบอด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่านี้ได้อีก และจากการกระทำอันแสนโหดร้ายของพระเจ้าอีวานที่ 4 ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีฉายาว่า Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหนือใครของมหาวิหาร St. Basil’s คือ โดมทรงหัวหอม ซึ่งมีลักษณะป่องกลางทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่าตรงฐาน อีกทั้งยังมีลายเกลียว ตรงปลายเรียวแหลม มหาวิหาร St. Basil’s มีรูปทรงไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือ มีโดมทรงหัวหอม 8 โดมล้อมรอบโดม 9 ซึ่งอยู่ตรงกลาง สูงต่ำลดหลั่นกัน จึงส่งผลทำให้อาคารมีรูปทรง 8 เหลี่ยมไปโดยปริยาย ด้วยสถาปัตยกรรมอันควบรวมระหว่างงานสร้างอาคารแบบรัสเซียโบราณ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักร Byzantine เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรม Russian gothic หอคอยสูงรูปกระโจมอันได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุโรปตะวันตก จึงออกมาเป็นหอคอยสูงแบบเทียน ที่กำลังมีเพลิงลุกไหม้ตรงปลายเทียน มีความถึงความสว่างไสวโชติช่วงชัชวาลเพื่อสักการะ บูชาเทพเจ้าบนสวรรค์