Music

Artists

จัตุรัสแดง พื้นที่แห่งสัญลักษณ์ของกรุงมอสโก

August 10, 2019 admin 0

เมื่อพูดถึง ‘ประเทศรัสเซีย’ หลายๆ คนคงทราบกันดีว่า เป็นประเทศซึ่งเป็น 1 ในประเทศมหาอำนาจของโลกเสมอมา โดยรัสเซียตั้งอยู่กับทวีปยุโรปตะวันออกและทวีปเอเชีย เลยไปทางเหนือของโลก ทำให้มีภูมิอากาศอันหนาวจัด ส่งผลให้สภาพภูมิประเทศกับธรรมชาติ สวยงามจับใจเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนอันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสถานที่อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เมืองชนบทแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ เมืองหลวงอันเก่าแก่อันอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมาย ‘จัตุรัสแดง’ ในรัสเซีย จัตุรัสแดงแห่งรัสเซีย หรือ Red Square เป็นสถานที่อันโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของดินแดนหมีขาวแห่งนี้ […]